Firma «Dorbek Ehitus OÜ» registreeriti 2002 aastal aprillis.

Firma juhtkonnal on üle kümneaastased kogemused ehitusalal Eestis, Soomes ja Venemaal. Firmal on suured kogemused ehitus- ja remonditööde tegemisel, samuti hoonete lammutamisel, ning puit-, betoon- ja metallkonstruktsioonide demonteerimisel.

Teostame santehnilisi-, ventilatsiooni-, viimistlus- ja krohvitöid. Ehitame maju ka põhimõttel «võtmed kätte». Suurte kogemustega ehitusbrigaadid tulevad toime kõikide viimistlus- ja üldehitustöödega, mis on seotud ehitusega ja maja remondiga.

Tööde tegemisel võime kasutada nii oma kui tellija materjale.