BLTR Grupp, Teetööd

BLTR, teede ja parklate asfalteerimine

Teepõhja ja -katte vahetus (ca 20000 m2)